Hyppää sisältöön

Vertaistukitoiminta on yksi Sydänlapset ja -aikuiset ry:n toiminnan kulmakivistä ja sitä on yhdistyksen kautta saatavana monessa muodossa, kuten esimerkiksi alueosastojen toiminnan kautta, suljetuissa Facebookin vertaistukiryhmissä, virtuaalivertaiskeskusteluissa sekä erilaisissa tapahtumissa. Meidän tavoitteenamme on, että jokainen synnynnäisen sydänvikadiagnoosin saanut läheisineen saisi tukea eikä jäisi yksin sairauden ja sen aiheuttamien elämänhaasteiden kanssa.

Kun lapsella tai sinulla itselläsi todetaan sydänsairaus, samassa elämäntilanteessa olevien kokemukset auttavat selviytymään ja antavat voimaa. Vertaistuki sananmukaisesti voimaannuttaa. Yhdistyksen koulutetut vertaistukihenkilöt tekevät arvokasta vapaaehtoistyötä ja antavat sinulle mahdollisuuden keskustella ja jakaa kokemuksia. Vertaistukihenkilöillä on omakohtaisen kokemuksen pohjalta kykyä ja ennen kaikkea halu toimia samassa tilanteessa olevien tukena. Et ole yksin!

Yhdistyksellä on koulutettuja vertaistukihenkilöitä eri puolilla Suomea ja heidän taustansa ovat erilaisia. Koulutetuista tukihenkilöistä löytyy sydänlasten vanhempia, sydänaikuisia ja sydänvikaisten puolisoita. Koulutettujen vertaistukijoiden tausta ja kokemus erilaisista diagnooseista on moninainen.

Ole rohkeasti yhteydessä!

Voit olla koulutettuihin vertaistukihenkilöihin yhteydessä vaikkapa sähköpostitse, virtuaalisesti vaikkapa Teams-yhteydellä tai puhelimitse. Lisätietoja vertaistukihenkilötoiminnasta saat yhdistyksen toimiston lisäksi näiltä kotisivuilta.

Olethan myös yhteydessä, jos haluat itse ryhtyä vertaistukihenkilöksi – koulutamme vertaistukijoita muutaman kerran vuodessa yhteistyössä Sydänliiton kanssa. Koulutuksia järjestetään myös etäyhteyksin!

Lue seuraavaksi