Hem / Information / föreningen

Hjärtebarn och –vuxna rf

Hjärtebarn och -vuxna rf grundades år 1975 .  Det är en landsomfattande förening  som bevakar de hjärtsjuka barnens, ungdomarnas och vuxnas och deras anförvanters intressen. Organisationens viktiga mål är att fungera som intressebevakare för alla hjärtsjuka barn, vuxna och deras närstående samt fungera som en link mellan den här patientgruppen och personalen i hälsovård.

Hjärtebarn och -vuxna rf. arrangerar varje år flera anpassningsträningar, rehabiliteringskurser, lägerverksamhet och landsomfattande evenemang, sammankomster för hjärtbarn och deras familjer och även för hjärtunga och -vuxna. Föreningen ger ut en medlemstidning fyra gånger om året där vi informerar personer med hjärtfel. Vi framställer olika broschyrer och annat informationsmaterial. Därtill stöder organisationen olika forskningsprojekt, stöder vårdpersonalens vidareutbildning och ordnar utbildning för stödpersoner. 

Hjärtebarn och –vuxna rf har ett antal regionalavdelningar runtom i landet. Dessa arbetar med ovannämda principer för regionens medlemar.