Sydännuorten kurssi 27.6.-1.7.2022

 

Sydännuorten kurssi järjestetään Tampereella,  Varalan urheiluopistolla, jossa on hyväksi havaittu palvelu ja tarjolla toiminnan täyteisiä päiviä sydännuorille.  Mahdollisuuksia on Varalassa monia! Kurssilla hyödynnetään omien ohjaajiemme lisäksi Varalan ammattitaitoisten ohjaajien osaamista. Varalan monipuoliset ohjelmapalvelut ja liikuntamahdollisuudet tarjoavat oivat puitteet vaikka mihin! Kuntoutustyöryhmän tekemistä valinnoista ilmoitetaan nuorille huhtikuussa postitse. Kurssi rahoitetaan osittain Sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoista myöntämällä avustuksella.

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu 12-16-vuotiaille sydännuorille ja mukaan valitaan 16 nuorta. Osallistujien ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä.

Kustannukset

Kurssin omavastuu on 50 euroa ja se pitää sisällään leirin ohjelman ja täysihoidon.

Ohjelma

Ohjelmassa on monien elämysten lisäksi asiantuntijaluentoja sydänvikojen hoidosta, ammatinvalinnasta, liikunnasta, ravitsemuksesta ja voimavaroista. Kurssilla annetaan realistista tietoa osallistujien sydänvioista ja niiden aiheuttamista rajoituksista. Luentojen lisäksi pidetään hauskaa yhdessä erilaisten aktiviteettien parissa. Kurssin aikana nuoret pääsevät kokeilemaan ja oppimaan uusia taitoja vaikkapa melonnassa, korikiipeilyssä, jousiammunnassa ja muissa hauskoissa toiminnoissa. Vertaistuki on tärkeässä roolissa kurssilla ja yhdessä tekemisen avulla nuoria kannustetaan luomaan kontakteja, jotka saattavat johtaa pidempäänkin ystävyyteen. Kurssilla nuoret saavat myös tietoa yhdistyksen järjestämästä toiminnasta synjalaisille (yli 13-vuotiaille synnynnäisesti sydänvikaisille nuorille ja aikuisille).

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on parantaa nuoren sosiaalista toimintakykyä ja tukea nuoren itsenäistymistä. Keskeisenä tavoitteena on auttaa nuorta ymmärtämään oman sydänvikansa vaikutukset elämään, ottamaan vastuuta oman sairauden hoidosta sekä omasta hyvinvoinnista. Lisäksi tavoitteena on lisätä nuorten voimavaroja ja tarjota selviytymistaitoja koulussa, liikkumisessa ja arkipäivän jaksamisessa.

Hakeminen kurssille

Kurssille haetaan sähköisellä lomakkeella ja hakuaika päättyy 28.2.2022. Liitteeksi tarvitaan viimeisin hoitokertomus, jonka voi liittää sähköiseen hakemukseen tai sen voi toimittaa yhdistyksen toimistolle sähköpostitse tai postitse ennen hakuajan päättymistä. Kuntoutustyöryhmän tekemistä valinnoista ilmoitetaan hakijoille huhtikuussa.

Hae nuorten kurssille

Valintakriteerit

Ensisijaisena valinnan kriteerinä on nuoren kuntoutumisen tarve, johon vaikuttavat nuoren diagnoosin ja sairauden tilan lisäksi esimerkiksi tulevat leikkaukset ja/tai toimenpiteet sekä tuen tarve. Etusijalla ovat ne nuoret, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet vastaavantyyppiselle kurssille. Aiempi osallistuminen ei ole este uudelle kurssihaulle ja valinnalle.