Kom med i vår verksamhet!

Välkommen till Hjärtebarn och -vuxna rf webbplats. På webbplatsen hittar du information om medfödda hjärtfel. Genom oss kan du hitta stödpersoner att prata med om hjärtfel. Föreningen och dess lokala avdelningar erbjuder en mångsidig verksamhet för både hjärtfelspatienter och deras familjer.

 

Gemenskap, kunskap och stöd

Har du eller någon närstående ett medfött hjärtfel eller en ärftlig rytmstörning? Skulle du vilja prata om sjukdomen med en stödperson eller lära känna andra med hjärtfel?

Gå med i vårt stödgrupp och var med och påverka vilken typ av verksamhet vi arrangerar.

Ajankohtaista