Hyppää sisältöön
Etusivu / Sydänviat / Keuhkovaltimon läpän ahtauma, PS

Keuhkovaltimon ahtauma eli pulmonaalistenoosi (Pulmonary Stenosis) on keuhkovaltimon läpän aukeamista rajoittava epämuodostuma. Tästä kuuluu tyypillinen sivuääni ja siksi diagnoosi selviää yleensä jo varhain. Oikean kammion työmäärä kasvaa, kun se pumppaa tavallista korkeammalla paineella verta ahtaan läpän lävitse keuhkovaltimoon. Keuhkovaltimo laajenee ahtaan läpän takana.

Lievä ahtauma ei häiritse sydämen toiminta eikä vaikuta potilaan vointiin, joten se ei tarvitse korjausta. Lieväasteinen keuhkovaltimoläpän ahtaus yleensä pysyy samanlaisena. Vaikea-asteinen keuhkovaltimoläpän ahtauma korjataan sydänkatetrisaatiossa pallolaajennuksella. Sydänkatetrin päässä oleva ”pallo” (oikeasti se muistuttaa muodoltaan enemmän nakkimakkaraa) viedään laskimoteitse keuhkovaltimoläpän kohdalle, missä pallo täytetään nesteellä ja paine laajentaa ahtaan läpän. Toimenpide tehdään yleensä ennen kouluikää. Korjauksella saadaan yleensä hyvä ja pysyvä apu.

Ellei läppä sulkeudu tiiviisti puhutaan pulmonaalivuodosta eli läppäinsuffisienssista. Keuhkovaltimoläpän vuoto on useimmiten hyvin siedetty eikä yleensä tarvitse korjausta.

Keuhkovaltimoläpän ahtauma, pulmonaalistenoosi

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot