Eric Ivar Wallgrenin sydänlasten rahasto

Eric Ivar Wallgrenin sydänlasten rahasto on perustettu vuonna 2004.

Rahaston pääoman muodostavat Sydänlapset- ja aikuiset ry:n asettama alkupääoma ja erikseen rahastoon lahjoitusten kautta saadut varat. Rahastosta myönnetään apurahoja noin 3 000 euroa per vuosi. Rahastoa hoitaa ja sen varoista vastaa yhdistyksen hallitus, joka myös päättää varojen käytöstä.

Yhdistys tukee synnynnäisesti sydänvikaisten hoidosta vastaavan hoitohenkilökunnan koulutusta myöntämällä avustuksia  rahastosta hoitohenkilöstölle kotimaan ja ulkomaan koulutusmatkoihin.

Järjestämme mahdollisuuksien mukaan myös omaa koulutusta hoitohenkilökunnalle.

Rahastoon osoitetun lahjoituksen voi tehdä verkkopankkilahjoituksena yhdistyksen rahankeräystilille FI41 5541 2820 0191 57, jolloin viestitietona tulee mainita E.I.Wallgrenin rahasto.

Apurahojen hakeminen

Apurahojen hakemiselle ei ole asetettu määräaikoja, joten sitä voi hakea koska tahansa. Apurahan hakemista varten on laadittu oma hakemuskaavake, jota saa pyydettäessä Sydänlapset ja -aikuiset ry:n toimistolta. Hakemukset tulee toimittaa etukäteen, jälkikäteen anottuja apurahoja ei myönnetä. Apuraha-anomukset käsitellään saapumispäivää seuraavassa hallituksen kokouksessa. Lisätietoja apurahoista voi tiedustella yhdistyksen toiminnanjohtaja Katja Laineelta p. 044 2727 717.