Etelä-Savon alueosasto

Vuoden 2020 alusta Itä-Savon ja Mikkelin alueosastojen toiminnat yhdistettiin ja uusi alueosasto nimettiin Etelä-Savon alueosastoksi. Alueosasto toimii sydänvikaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän perheidensä tukena järjestämällä tapaamisia jäsenille virkistymisen ja vertaistuen merkeissä.

Alueosaston toimintaan on jokainen tervetullut!