Hyppää sisältöön
Etusivu / Sydänviat / Fallot’n tetralogia, TOF

Tämä vika on yleisin niin sanottujen sinisten lasten sydänvioista. Sitä kutsutaan Fallot’n tetralogiaksi (Tetralogy of Fallot), koska ranskalainen lääkäri Étienne-Louis Arthur Fallot kuvasi vikaan kuuluvaksi neljä poikkeavuutta: 1) Keuhkovaltimon tyvi on ahdas. 2) Kammioiden väliseinässä on aukko. 3) Aortta lähtee tavallista enemmän oikealta kammioväliseinäaukon päältä ”ratsastaen”, mikä tarkoittaa, että molemmat kammiot pumppaavat verta aorttaan. 4) Oikea kammio on tavallista paksuseinäisempi. Oikean kammion paksuseinäisyys ei ole erillinen vika, vaan se johtuu oikean kammion kohonneesta verenpaineesta.

Koska veren pääsy keuhkoihin on vaikeutunut, osa vähähappisesta laskimoverestä virtaa oikeasta kammiosta aorttaan laskien valtimoveren happikyllästeisyyttä. Jotkut lapset saavat sinisyyskohtauksia, jotka johtuvat keuhkovaltimon tyven kouristuksenomaisesta supistuksesta.

Fallot’n vika leikataan alle yhden vuoden ikäisenä. Pulmonaalistenoosi korjataan ja VSD suljetaan siten, että aortta jää kokonaan vasemman kammion puolelle. Oikean kammion seinämäpaksuus palautuu normaaliksi kammiopaineen laskiessa. Jos keuhkovaltimot ovat vian vuoksi jääneet liian kapeiksi, tehdään ensin sunttileikkaus. Tämä toimenpide on apuleikkaus, jossa aortasta solisvaltimon tyvestä johdetaan Gore-Tex-putkella lisää verta keuhkovaltimoon. Lisääntynyt verenvirtaus kasvattaa keuhkovaltimohaaroja laajemmiksi. Kun keuhkoverenkierto lisääntyy, potilaan valtimoveren happikyllästeisyys nousee ja kielessä sekä iholla näkyvä sinisyys vähenevät. Vian täyskorjaus on mahdollista, kun keuhkovaltimohaarat ovat kasvaneet riittävän suuriksi. Korjausleikkauksen jälkeen potilaan ennuste on hyvä, mutta potilaat tarvitsevat sydänseurantaa koko ikänsä.

Fallotin tetralogia

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot