Hyppää sisältöön
Etusivu / Sydänviat / Valtasuonten transpositio, TGA

Tässä sydänviassa aortan ja keuhkovaltimon lähtökohdat ovat vaihtaneet paikkaansa (TGA, Transposition of the Great Arteries). Aortta lähtee poikkeavasti oikeasta kammiosta ja keuhkovaltimo vasemmasta. Keuhkoista tuleva runsashappinen veri palaa vasemmasta kammiosta keuhkovaltimoa pitkin takaisin keuhkoihin ja elimistöstä tuleva vähähappinen laskimoveri virtaa oikeasta kammiosta lähtevää aorttaa pitkin takaisin elimistöön. Hapenpuutteen vuoksi lapsi on sininen ja tarvitsee pikaisesti hoitoa.

Lisähapen antaminen ei vaikuta veren happikyllästeisyyteen, koska keuhkoista tuleva runsashappinen veri ei pääse elimistöön. Korjausleikkausta odotellessa potilaalle annetaan suonensisäisesti valtimotiehyen sulkeutumista estävää lääkettä. Usein tarvitaan myös sydämen katetroinnissa eteisväliseinäaukon laajennus. Näin varmistetaan valtimo- ja laskimoveren sekoittuminen ja hengityskaasujen vaihtuminen.

Nykyinen korjausleikkaus eli arterial switch-leikkaus (valtimonvaihtoleikkaus) on ollut Suomessa käytössä 1990-luvulta saakka. Se tehdään tavallisesti noin viikon iässä. Korjausleikkauksessa valtasuonet katkaistaan tyvestä ja vaihdetaan ristiin. Samalla sepelvaltimot siirretään lähtemään vasemmasta kammiosta lähtevän aortan tyvestä. Korjauksen jälleen keuhkovaltimossa ja sepelvaltimoissa voi olla ahtautta. Potilaat tarvitsevat sydänseurantaa koko ikänsä.

Valtasuonten transpositio

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot