Hyppää sisältöön
Etusivu / Yhdistys / Hoitajapula vaarantaa sydänlasten hoitoa

Hoitajapula vaarantaa sydänlasten hoitoa

Sydänlapset ja -aikuiset ry on saanut kuluneen syksyn aikana runsaasti yhteydenottoja sydänlasten perheiltä sydänleikkausten siirtymisten johdosta. Leikkausten suurimpana pullonkaulana on suuri hoitajavaje Uuden lastensairaalan teho-osastolla. Henkilöstöpulaa on myös Uuden lastensairaalan muilla osastoilla.

Julkaistu 13.12.2021
Päivitetty 27.1.2022
Sankarihoitajille kiitos

Henkilövaje Uudessa Lastensairaalassa

Jatkuvan henkilöstövajeen vuoksi henkilöstö joutuu työskentelemään äärirajoilla ja hoitajapulan seurauksena suunniteltuja leikkauksia joudutaan perumaan viikoittain useita. Sydänperheiden tilannetta ei helpota tällä hetkellä jylläävä RS-virus, jonka seurauksena teho-osastolle syntyy kuormitusta, puhumattakaan vallitsevasta koronatilanteesta, joka aiheuttaa monille sydänperheille melkoista lisästressiä.
– Valitettavan usein peruutukset osuvat jopa toistuvasti samoille sydänperheille, ja useimmiten peruutuksen syynä on teho-osaston hoitajapula. Ja kun vihdoin näyttää siltä, että leikkaus päästään toteuttamaan, peruuntuu se lapsen sairastumisen johdosta. Perheiden kannalta tilanne on sietämätön ja henkisesti äärettömän rankkaa, Sydänlapset ja -aikuiset ry:n toiminnanjohtaja Katja Laine sanoo. On myös ollut tilanteita, että peruutus on tullut vasta siinä vaiheessa, kun lasta jo valmistellaan leikkaukseen, Laine jatkaa.
HUSin Uusi lastensairaala on Suomen suurin lasten vaativaan erikoissairaanhoitoon keskittynyt sairaala, jonne myös kaikki sydänlasten leikkaushoito on keskitetty. Uudessa lastensairaalassa leikataan vuosittain hieman alle 300 sydänpotilasta.

Odotusajat jopa kuukausia

Joka kerta kun perheen lapselle annetaan leikkausaika, vaatii se valmistautumista jo pelkästään käytännönjärjestelyjen myötä.
– Perheen täytyy miettiä mahdolliset työkuviot, sisarusten ja lemmikkien hoidot, majoitus- ja matkustusjärjestelyt ja niin edelleen. Leikkauksiin tullaan satojenkin kilometrien päästä, Katja Laine sanoo.
Henkinen valmistautuminen syö perheen voimavaroja erittäin paljon, varsinkin kun lähtökohtaisesti ei voi ennakoida, miten pitkästä sairaalajaksosta on kyse.
– Vaikka Suomessa hoitotulokset ovat huippuluokkaa ja todennäköisyys komplikaatioihin on varsin pieni, niitä aina silti ajoittain tapahtuu, Laine muistuttaa.
Myös tavallisen perhearjen pyörittäminen leikkaukseen valmistautuessa voi olla haasteellista.
– Osa ihmisistä lamaantuu ja heillä voi olla suuriakin vaikeuksia pyörittää arjen rutiineja. Osa taas ei kykene pysähtymään hetkeksikään ja koko ajan täytyy tehdä jotakin, että kykenee pitämään itsensä koossa. Jos vielä sattuu olemaan niin, että perheen lapsi on jo niin suuri, että hän itsekin ymmärtää toimenpiteeseen liittyvät riskit, voi se nostaa pelkoja, joiden kanssa perheet ovat suurissa ongelmissa. Ja kun sitten suunniteltu leikkaus peruuntuu, alkaa koko ruljanssi alusta, Laine jatkaa.

Päättäjiltä vaaditaan toimia tilanteen korjaamiseksi

Tällä hetkellä maassamme vallitseva hoitajapula ei kosketa vain Uutta lastensairaalaa ja sen osastoja, vaan kyseessä on ihan maailmanlaajuinen ongelma.
– Monissa Euroopan maissa painitaan samojen ongelmien kanssa. Osaavasta hoitohenkilökunnasta on pulaa. Erityisesti erikoissairaanhoidossa ja tehohoitoyksiköissä työ on rankkaa ja erittäin vaativaa, jolloin vaihtuvuuskin on alalla suurta. Suomessa ongelma on saanut sellaiset mittasuhteet, että siihen tarvitaan yhteiskunnan päättäjiltä toimia ja yhteistä tahtotilaa, että erikoissairaanhoidon osaajien palkkaus saadaan vastaamaan työn vaativuutta, Laine toteaa.
Alalle tulee saada vetovoimaa lisää, ja yksi näistä tekijöistä on palkkaus.
– Monet hoitotyötä tekevät kokevat työnsä merkityksellisenä ja juurikin siitä syystä hoitohenkilökunta on valmis työvuorojoustoihin. Työstä tulee saada sellainen korvaus, että työnteko tuntuu rankkuudestaan huolimatta mielekkäältä. Pääkaupunkiseudun muuta maata huomattavasti korkeammat elinkustannukset eivät hoitajapulaa ainakaan helpota, Laine sanoo.

Hoitajille kiitos

Jotta erikoissairaanhoito ja ennen kaikkea sydänlasten leikkaukset saadaan turvattua, tarvitaan toimia yhteiskunnan päättäjiltä hoitajapulan taltuttamiseksi. Sydänlasten leikkausjonot ovat varsin lyhyessä ajassa kaksinkertaistuneet ja leikkausta odottaa jo lähes sata potilasta.
– Asialle on tehtävä jotakin heti – ennen kuin on liian myöhäistä. Meillä on suuri hätä lastemme lisäksi näistä kultaakin arvokkaammista osaajista, joiden rivit harvenevat hälyttävää vauhtia samaan aikaan leikkausjonojen jatkaessa kasvuaan, Katja Laine sanoo. Haluammekin koko yhdistyksen ja jäsenistömme puolesta kiittää koko hoitohenkilökuntaa; Kiitos, että jaksatte ja venytte sankaritekoihin pelastaen meidän lapsia elämälle!

SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET RY
Hallitus

Lisätiedot ja tiedustelut:
Katja Laine
toiminnanjohtaja
katja.laine@sydanlapsetjaaikuiset.fi
p. 044 2727 717

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot