Hyppää sisältöön

Sydänlasten perhekurssi pidetään Porissa Virkistyshotelli Yyterissä ainutlaatuisen kansallismaiseman keskellä. Yyterin kaunis ja monipuolinen luonto tekee taatusti vaikutuksen! Suomen oloissa vertaansa vailla oleva upea hiekkaranta avautuu kylpyhotellin takana ja niin metsät kuin dyynitkin tarjoavat vaihtelua perhekurssin osallistujille. Kuntoutustyöryhmän tekemistä valinnoista ilmoitetaan perheille huhtikuussa postitse. Kurssi rahoitetaan osittain Sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoista myöntämällä avustuksella.

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu 1-15-vuotiaiden sydänlasten perheille, joissa sydänlapsi odottaa leikkausta tai muuta toimenpidettä tai on jo leikattu tai sydänvika aiheuttaa muuten haasteita elämään. Perheiden ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä.

Kustannukset

Kurssilla on täysihoito ja se on osallistujille maksuton.

Ohjelma

Kurssin ohjelma on tiivis ja päivien aikana vanhemmille on monia asiantuntijaluentoja liittyen sydänvikoihin, perheiden arjessa jaksamiseen ja elämänhallintaan, kuten lääketieteellinen hoito, kuntoutus, ravitsemus, sosiaaliturva, päivähoito ja koulu, parisuhde ja voimavarat. Sydänlapselle ja hänen perheelleen tärkeää tietoa ovat jakamassa mm. kirurgi, kardiologi, psykologi ja muita sydänasioiden kanssa tekemisissä olevia alansa ammattilaisia. Kurssilla saadaan kuulla myös sydännuoren tai -aikuisen kokemuksia ja usein myös sydänlapsen sisarukselle on varattu oma puheenvuoro. Aikaa varataan aina myös vanhempien keskusteluille sekä kysymyksille.

Kurssin aikana on keskustelutilaisuuksia, ryhmätöitä ja ohjattua vapaa-ajan ohjelmaa. Hakijoita pyydetään huomioimaan, että kurssin luennot kuuluvat osana ohjelmaan ja niille tulee osallistua. Kurssi ei ole siis tuettu loma, mikä on hyvä tiedostaa jo hakuvaiheessa. Vapaa-ajan ohjelmaan perheet voivat osallistua valintansa mukaan. Aikuisten luentojen ajan lapset ovat turvallisesti lastenhoitajien kanssa ja heille järjestetään mukavaa ohjelmaa ikä- ja kehitystason mukaisesti. Lapset jaetaan pienryhmiin ikänsä mukaan ja alle 2-vuotiaille lapsille pyritään järjestämään oma hoitaja.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on antaa perheille monipuolisesti tietoa sydänvioista ja niiden hoidosta sekä muuta aiheeseen liittyvää tietoa. Lisäksi tavoitteena on helpottaa perheiden selviytymistä lapsen pitkäaikaissairauden kuormittavassa elämäntilanteessa ja vahvistaa sydänlapsen ja hänen perheensä edellytyksiä mahdollisimman täysipainoiseen elämään. Kurssin yksi keskeisimmistä painopisteistä on vertaistuessa ja mahdollisuudessa luoda vertaiskontakteja sekä asioiden jakamisessa muiden vastaavan kokeneiden kanssa.

Hakeminen kurssille

Kurssille haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakuaika päättyy 28.2.2022. Liitteeksi tarvitaan viimeisin hoitokertomus, jonka voi liittää sähköiseen hakemukseen tai sen voi toimittaa yhdistyksen toimistolle sähköpostitse tai postitse ennen hakuajan päättymistä. Kuntoutustyöryhmän päätöksistä ilmoitetaan perheille huhtikuun aikana.

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Valintakriteerit

Sydänvikaisten lasten perhekurssilla ensisijaisena valinnan kriteerinä on perheen kuntoutumisen tarve, johon vaikuttavat lapsen diagnoosin ja sairauden tilan lisäksi esimerkiksi tulevat leikkaukset ja/tai toimenpiteet sekä tuen tarve. Etusijalla ovat ne perheet, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet vastaavalle kurssille.

Lue seuraavaksi