Hyppää sisältöön
Etusivu / Sydäntietoa / Koululiikunta
Julkaistu 3.12.2021
Päivitetty 29.12.2021

Koululiikunta on hyvää perusliikuntaa kaikille lapsille ja vaikuttaa paljolti siihen, miten lapsi kokee liikunnan ja liikkumisen ilon myöhemmin. Vanhempien tulee selvittää lasta hoitavalta lääkäriltä lapsen mahdolliset liikuntarajoitukset, sillä liikunnanopettajan on tärkeää tietää lapsen sydänviasta ja hänen kyvyistään ja mahdollisuudestaan osallistua erilaisiin liikuntamuotoihin.

Monipuolinen liikunta auttaa lapsen kehittymisessä ja fyysisen kunnon kehittymisessä. Sydän on lihas ja sitä on tärkeää vahvistaa liikunnalla, myös sydänvikaisena. Liikuntatunneilla opettajan tulee huomioida sydänlasta oikein ja kannustaa liikkumaan omien kykyjensä ja vointinsa mukaan, aivan kuten muidenkin lasten kohdalla. Omien taitojen kehittyminen on palkitsevaa ja mielekkäät kokemukset luovat pohjaa terveellisille elämäntavoille.

Liikunta voi tuntua sydänlapsesta vaikealta tai turhauttavalta, jos suorituskyvyn ja taitojen ero muihin ikätovereihin on suuri. Tarvittaessa ammattitaitoinen opettaja keksii vaihtoehtoisia tapoja ja kevennettyjä liikuntamuotoja. Koululiikunnalla on tärkeä sosiaalinen merkitys. Parhaimmillaan sydänlapsi saa monipuolisesta liikkumisesta riemua, joukkue- ja ryhmähenkeä sekä onnistumisen kokemuksia.

Harvoissa tapauksissa sydänvika estää lasta osallistumasta koululiikuntaan. Lapsen vapauttamisesta koululiikunnasta on aina keskusteltava lasta hoitavan lääkärin kanssa. On huomioitava, että liikuntatunneilta saatu vapautus voi eristää lapsen kaveripiiristä ja entisestään korostaa hänen erilaisuuttaan luokkatovereihin verrattuna. Lääkärin asettamat iikuntarajoitukset on kuitenkin otettava vakavasti, ettei koululiikunnassa satu vaaratilanteita sydänvian suhteen.

Uimahallikäynnit ja pukuhuoneessa riisuminen voivat olla erityistä huomiota vaativia tilanteita, jos lapsella on arpi muistona leikkauksesta. Sen näyttäminenmuille voi olla vaikeaa. Lapsen suhtautumista arpeen voi edesauttaa suhtautumalla itse siihen luontevasti: arpi saa näkyä missä tahansa tilanteissa.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot