Hyppää sisältöön
Etusivu / Sydäntietoa / Koulun aloitus
Julkaistu 3.12.2021
Päivitetty 10.1.2022

Kun sydänlapsi siirtyy esikoulusta kouluun, esikouluopettajat keskustelevat vanhempien kanssa lapsen valmiuksista. Esikouluopettajat vievät keskusteluissa ja koulussa ilmenneet asiat tiedoksi lapsen kouluun. Vanhemmat voivat myös pyytää kouluun siirtymiseen liittyvää keskustelua tulevan opettajan ja esikouluopettajan kanssa. Sydänlapsen vanhemmat voivat aktiivisesti valmistella lapsen koulun aloitusta olemalla yhteydessä kouluun hyvissä ajoin. Monet vanhemmat ovat kokeneet hyödylliseksi käydä henkilökohtaisesti tapaamassa lapsen opettajaa ja terveydenhoitajaa. Tapaaminen voi olla antoisaa myös koulun henkilökunnalle, koska heillä saattaa olla kysymyksiä lapsen sydänviasta.

Vanhempien kannattaa keskustella koulun henkilökunnan kanssa erityisesti, jos lapsen fyysinen kunto on normaalia alhaisempi tai jos sairaudesta voi aiheutua hengenvaarallisia oireita. Tällöin koulussa voidaan hyvissä ajoin huomioida esimerkiksi luokkahuoneen sijainti, hissin käyttömahdollisuus sekä tarvittaessa mahdollisuus lepohetkiin. Jotkut sydänlapset syövät ikätovereitaan pienempiä annoksia, mutta useita kertoja päivässä – tämä tulisi huomioida. Jotkut sydänlapset saattavat puolestaan väsyä isoissa luokissa eivätkä siten aina jaksa keskittyä opetukseen. Väsyneenä lapsi ei pysty omaksumaan kaikkea tietoa eikä hän pysy ikäistensä tahdissa. Tällöin lapsen vanhempien kannattaa keskustella opettajan kanssa mahdollisista lepohetkistä koulupäivän aikana.

Jotkut sydänlapset tarvitsevat koulukuljetuksen lyhyemmälläkin matkalla ja sen järjestelyt kannattaa aloittaa koulun alkua edeltävänä keväänä, jotta kuljetuspalvelu ehditään järjestää. Usein lääkärintodistus, jossa suositellaan koulukuljetusta, riittää kuljetuksen järjestymiseen. Lapsella voi myös olla oikeus saada avustaja, jos hänen koulunkäyntinsä on hankalaa tai hän ei vammansa tai sairautensa takia pysy muiden oppilaiden tahdissa. Käytännöt tämän suhteen vaihtelevat kuntien välillä.

Koulun alkamisesta kannattaa tehdä lapselle mukava ja turvallinen asia. Sen sijaan, että lasta muistuttaa asioista, joihin hän ei kykene, on motivoivampaa kannustaa lasta hänelle sopivaan toimintaan ja tuoda esiin lapsen taitoja. Sydänvika itsessään ei vaikuta lapsen oppimiskykyyn. Lapselle tulisi antaa myönteinen kuva koulusta ja opettajista, jotka ovat siellä lapsia varten. Useimpien sydänlasten koulutaival etenee mutkitta ja he pärjäävät opinnoissaan mainiosti.

Jos ongelmia kuitenkin syntyy, ne saattavat johtua monesta eri asiasta:

  • Lapsen luokka on liian suuri ja meluinen, sydänlapsi ei ehkä jaksa keskittyä.
  • Lapsi väsyy, kun hän joutuu kulkemaan pitkiä matkoja koulun sisällä, varsinkin jos hänen on noustava portaita.
  • Liikuntatunnit saattavat olla raskaita. Keskustele asiasta lapsen opettajan ja tarvittaessa myös lääkärin kanssa. Sydänlapsi tarvitsee liikuntaa, mutta se voisi olla lapsesi jaksamisen huomioivaa.
  • Kylmä ulkoilma saattaa estää välitunneille menon. Keskustele vaihtoehdoista opettajan kanssa.
  • Lapsi tuntee jäävänsä kaveripiirin ulkopuolelle. Voisi olla hyvä kertoa esimerkiksi vanhempainillan yhteydessä toisille vanhemmille lapsen sydänviasta

Erilaisuus voi altistaa kiusaamiselle. Jos epäilet, että lastasi kiusataan, keskustele asiasta opettajan ja muiden vanhempien kanssa.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot