Hyppää sisältöön
Etusivu / Sydäntietoa / Sydänlapsen päivähoidon aloitus

Päiväkoti, perhepäivähoito, yksityinen päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti vai hoitorinki? Mikä olisi sydänlapsen kannalta paras vaihtoehto? Kun olette päättäneet hoitomuodon, muistakaa hakemusta tehdessänne liittää siihen erikoislääkärin tai muun asiantuntijan lausunto erityishoidon tarpeesta – jos sellainen tarve lapsen kohdalla on. Varsinaisen hoitosuhteen alettua lapselle tulee tehdä lakisääteinen kuntoutussuunnitelma yhdessä päivähoidon, erityisasiantuntijoiden ja lapsen vanhempien kanssa.

On tärkeää, että kaikki lapsen hoitoon osallistuvat tietävät erityistarpeista. Vanhemmat voivat laatia hoitajille yhteenvedon siitä, miten mahdollisessa vaaratilanteessa tulee toimia. Yhteenvetoon on myös hyvä laittaa tieto lapsen diagnoosista, lääkityksestä sekä hoitavan yksikön, lääkärin ja sairaalan yhteystiedot.

Lapsen sydänviasta kannattaa kertoa muille päivähoitopaikan lapsille sekä lasten vanhemmille. Esimerkiksi lapsen alentunut fyysinen suorituskyky tai leikkausarpi voivat herättää muissa kummastusta. Kun muille lapsille selitetään mistä nämä asiat johtuvat, heidän on huomattavasti helpompi hyväksyä toisen erilaisuus. Riittävä tieto estää myös mahdollista kiusaamista.

Varhaiskasvatuksen opettajilla ja hoitajilla olisi hyvä olla herkkyyttä huomioida sydänlapsen päivittäinen jaksaminen ja vointi. Erityisesti retket ja erilaiset toimintapäivät olisi päivähoidossa suunniteltava siten, ettei sydänlapsi joudu kuntonsa vuoksi vain seuraamaan sivusta, vaan voi osallistua muiden tavoin. Jokainen lapsi oppii kuitenkin itse tuntemaan oman jaksamisensa rajat. Lasta ei siis tulisi liiaksi rajoittaa, ellei sydänvika sitä edellytä. Rajoitukset ovat sydänlasten kohdalla melko harvinaisia ja liittyvät usein tietyn tyyppisiin sydänvikoihin.

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot