Hyppää sisältöön
Etusivu / Synja / En svenskspråkig träff

En svenskspråkig träff

En helg med kamratstöd och information för svenskspråkiga familjer

Patricia Heikkilä, Yvonne Flygar
Julkaistu 16.5.2024

Välkommen till en svenskspråkig träff med kamratstöd och information i Hjärtebarn och -vuxna rf:s regi! Träffen är på badhotellet Caribia i Åbo den 4. – ­6. oktober och under helgen erbjuds ett mångsidigt program. Det blir bland annat expertföreläsningar, en chans att träffa människor i samma situation och att koppla loss från vardagen. Anmäl dig och kom med!

Helgens centrala syfte är kamratstöd och att få information under föreläsningar av olika slag om allt som har med medfödda hjärtfel att göra. Programmet har ungefär samma innehåll och tidtabell som föreningens andra helgkurser.

Informationen som ges under helgen är främst ämnad för vuxna. Det går bra att endast familjens vuxna deltar, men om man vill kan man ta barnen med sig. Medan de vuxna går på föreläsningar har barnen eget program i grupper som är anpassade efter ålder och utvecklingsnivå. Familjerna kan alltså besluta själva om de vuxna vill koppla loss en stund från vardagen eller om de även tar med barnen för att njuta av kursens innehåll. Storleken på de familjer som tas ut till träffen avgör hur många familjer som kan delta eftersom det naturligtvis kostar en hel del att ordna barnpassning. Preliminärt finns det plats för 20 familjer på träffen.

Mys på Caribia

Det mångsidiga badhotellet Caribia bjuder på en bra omgivning för en lyckad helg, oavsett om du kommer ensam, på tumanhand eller med hela familjen. Det är lätt att ta sig till Caribia både med egen bil eller kollektivt.

Inkvarteringen sker i huvudsak i dubbelrum, men vi har med tanke på stora familjer preliminärt också reserverat rum där fem personer kan övernatta. I egenandelen av kostnaderna för helgen ingår inkvartering från fredag till söndag, måltiderna som nämns i programmet samt gym, badanläggning och internetuppkoppling.

Helgens program är mångsidigt med expertföreläsningar med mera. Du har också en ypperlig chans att skapa kontakter till och utbyta erfarenheter med andra hjärtebarnsföräldrar och personer med medfödda hjärtfel, och förstås bara umgås och ha det trevligt.

Hjärtebarn och -vuxna rf svarar för den största delen av träffens kostnader. För vuxna är egenkostnaden för träffen 175 euro per person, för barn 4–12 år 75 euro per barn och för barn under 4 år 50 euro. I den egna andelen ingår inkvartering, helpension och programmet. Det går bra att delta ensam utan partner eller barn. Då sker inkvarteringen i dubbelrum på en kvinno- eller mansplats. För ett enkelrum debiteras en tilläggsavgift på 60 euro för hela helgen. Deltagare som inte behov inkvartering, betalar en programavgift på 50 euro per person för hela helgen (ingår luncher och programmet). Resekostnaderna står var och en för själv. Ekonomiskt stöd för helgens kostnader kan ansökas från vårdenheten eller till exempel hemkommunens handikappservice eller socialtjänst.

Anmäl er!

Förstahandskriteriet för att bli vald är deltagarens behov av rehabilitering. Behovet påverkas av diagnosen och sjukdomens tillstånd samt även till exempel kommande ingrepp och stödbehov. Företräde har de som inte förut deltagit på motsvarande kurser. Men att du deltagit förut är inte ett hinder för att ansöka om att få vara med igen, eller att bli vald. Ifall valet inte görs med stöd av ovannämnda kriterier väljs deltagarna genom lottning. Observera att det finns ett begränsat antal platser till träffen! Det finns platser för kring 20 familjer, beroende på familjernas storlek och antalet barn som kommer med.

Du ansöker till träffen via föreningens egen kursansökning. Fyll i blanketten noggrant! Vi ber även om en fritt formulerad ansökan om varför just du/din familj ska väljas till träffen. Ansökningen ska vara hos Hjärtebarn och -vuxna rf senast den 31.8.2024.

Ansökan

Programstommen

Du får gärna kontakta oss om du har tips på bra föreläsare eller föreläsningstema. Du kan alltså fortfarande påverka helgens program om du vill. Ge ditt förslag och/eller önskemål när du anmäler dig eller skicka separat med e-post till toimisto@sydanlapsetjaaikuiset.fi före den 31.5. Helgens program med mer detaljer kommer att publiceras så snart detaljerna är bekräftade.

Fredag 4.10.
14.00 –                             Ankomst och anmälan
17.30 – 19.00                   Gruppdiskussion, välkommen
19.00 –                             Möjlighet att besöka badanläggningen
21.00 –                             Kvällsbit

Lördag 5.10
08.00 –                             Frukost
09.30 – 11.30                    Föreläsningarna börjar– eget program för barnen
12.00 – 13.00                    Lunch
13.00 – 16.30                    Föreläsningarna fortsätter
17.00 – 18.00                    Middag
18.00 –                              Bada eller ha lördagsmys tillsammans

Söndag 6.10.
08.00 –                             Frukost
09.30 – 13.00                   Föreläsningar
13.00 –                             Utcheckning och lunch

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot