Hyppää sisältöön
Etusivu / Kurssitoiminta / Kesän 2024 kurssit ja leirit

Yhdistyksen kurssitarjonnassa on erilaisia vaihtoehtoja niin sydänlapsille, -nuorille kuin perheillekin. Kursseille osallistuakseen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen, mutta yhdistys tukee jäsenten osallistumista tarjoamalla edullisemman omavastuun jäsenilleen.

Tiedollisten kurssien lisäksi kurssiohjelmassa on myös vapaa-ajan ohjelmaan ja elämyksiin keskittyviä leirejä. Kaikilla kursseilla ja leireillä on keskeisenä antina samassa tilanteessa oleviin tutustuminen ja yhdessä tekeminen. Kurssin ja leirin tavoitteista ja sisällöstä riippuen sen aikana saa myös tietoa sydänvioista. Jokaisella kurssilla ja leirillä on myös vapaamuotoisempaa ohjelmaa, joissa pääsee tutustumaan erilaisiin harrastuksiin, kokemaan elämyksiä sekä tutustumaan paremmin muihin samankaltaisessa tilanteessa oleviin toiminnan lomassa. Vertaistuki näyttelee yhdistyksen kursseilla ja leireillä merkittävää roolia, sillä se on tärkeää niin sydänvikaisille itselleen kuin myös heidän perheenjäsenilleen.

Hakuaika

Vuoden 2024 kesän kurssien hakuaika on 1.12.2023– 29.2.2024. Virallisen hakuajan päättymisen jälkeen voi tiedustella mahdollisia peruutuspaikkoja, sillä joskus vapaita paikkoja voi ilmaantua varsin lyhyelläkin varoitusajalla.

Kurssille hakeminen

Kursseille haetaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy jokaisen kurssin kohdalta. Hakemuslomake tulee täyttää huolellisesti.

Hakemuksen liitteeksi osalle kursseista tarvitaan kopio viimeisestä hoitokertomuksesta ja sen voi liittää sähköiseen hakemukseen. Mikäli et liitä hoitokertomusta hakemukseen hakukaavakkeen lähettämisen yhteydessä, tulee liitteet ja mahdolliset lisäselvitykset toimittaa hakuajan puitteissa joko postitse tai sähköpostin liitteenä yhdistyksen toimistolle. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä!

Huomioitahan jo hakuvaiheessa, että mikäli hakijalla on tarve henkilökohtaiseen avustajaan, on avustaja hankittava itse sekä maksettava avustajasta koituvat kustannukset. Valitettavasti yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta niiden kustantamiseen.

Osallistujavalinnat

Yhdistyksen monialainen kuntoutustyöryhmä valitsee kaikkien yhdistyksen kurssien ja leirien osallistujat hakemusten ja toimitettujen liitteiden perusteella. Leirivalintoja tehtäessä yhdistyksen kuntoutustyöryhmälle on avuksi, jos kurssihakemus on täytetty mahdollisimman huolellisesti ja  yksityiskohtaisesti. Toivomme, että kerrotte omin sanoin myös perusteet, miksi leiri olisi erityisesti perheellenne tai sinulle tarpeen. Hakemuksessa on tärkeää mainita kaikki mahdolliset valintaan vaikuttavat asiat, jotka liittyvät esimerkiksi suorituskykyyn, sairauden hoitoon sekä lähiaikoina tuleviin tai juuri olleisiin toimenpiteisiin. Hakemuksessa on mainittava myös hakijan muut sairaudet tai vammat sekä avustajan tarve. Tämä koskee myös muita leirille osallistuvia perheenjäseniä. Samoin mahdolliset kaikki lääkkeet tulee mainita – tämä koskee erityisesti leirejä, joissa sydänlapset/-nuoret tai heidän sisaruksensa osallistuvat ilman huoltajia. Mahdollisimman tarkat tiedot osallistujista helpottavat kurssijärjestelyjä.

Kaikille kursseille etusijalla ovat ensikertaa kyseiselle kurssille hakevat. Aiempi osallistuminen kurssille ei ole este uudelle kurssihaulle ja valinnalle. Kurssien esittelyiden yhteydessä on mainittu kurssikohtaisista valintakriteereistä. Pääpaino valinnassa on sosiaalisilla ja terveydellisillä perusteluilla. Leiripaikat tullaan arpomaan hakukriteerien puitteissa, mikäli hakemuksia tulee poikkeuksellisen paljon ja valintaa on mahdotonta tehdä muiden valintaperusteiden pohjalta oikeudenmukaisesti. Jos olet epävarma valintakriteerien täyttymisestä perheenne tai lapsenne osalta, tai jos kursseista tai leireistä on muuta kysyttävää, olethan yhteydessä yhdistyksen toimistolle. Vastaamme mielellämme kysymyksiinne!

Kustannukset ja korvaukset

Kaikille yhdistyksen kursseille ja leirille on omavastuuhinta, joka selviää jokaisen kurssin omasta esittelystä. Kurssit toteutetaan täysihoidolla, ellei asiasta ole erikseen kurssitekstissä mainittu. Kela ei enää myönnä kuntoutusrahaa tai matkakorvauksia STEAn avustuksilla toteutetuille kursseille osallistumisesta, joten huomioithan tämän hakeutuessasi kursseille.

Lastenhoito

Sydänlasten perhekurssilla lapsille on järjestetty lastenhoito vanhempien luentojen ajaksi. Alle 2-vuotiaille varataan pääsääntöisesti omahoitaja, muuten lapset jaetaan ikätasoisiin ryhmiin, joissa on riittävä määrä lastenhoitajia. Mikäli yli 2-vuotiaalla lapsella on tarve omahoitajalle, kerro siitä kurssihakemuksessa.

Sisarusleirille, nuorten leirille ja pohjoismaiselle leirille lapset ja nuoret osallistuvat ilman vanhempia. Elämysleirillä koko perhe osallistuu toimintaan yhdessä ja lapset ovat vanhempiensa vastuulla koko leirin ajan.

Ohjelma kursseilla

Kursseilla ja leireillä on monenlaista ohjattua ohjelmaa sekä osalla kursseista asiantuntijaluentoja. Otettuaan kurssipaikan vastaan, osallistujilta edellytetään sitoutumista kurssin/leirin ohjelmaan. Vapaa-ajasta on maininta kurssiohjelmissa.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot