Hyppää sisältöön
Etusivu / Yhdistys / Sydänlasten viikkoa vietetään jo kymmenettä kertaa!

– tänä vuonna kiitämme hyvästä hoidosta!  

 

Kansainvälistä Sydänlasten viikkoa vietetään vuosittain 7.–14.2. Tänä vuonna kampanja järjestetään Suomessa jo kymmenettä kertaa. Kampanjaviikon tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta synnynnäisistä sydänvioista ja perinnöllisistä sydänsairauksista sekä elämästä sydänsairauden kanssa.  

 

Yhdellä prosentilla kaikista syntyvistä lapsista on synnynnäinen sydänvika. Useimmat heistä tarvitsevat yhden tai useamman korjausleikkauksen selviytyäkseen. Sydänvika on tavallisin yksittäinen rakennepoikkeavuus vastasyntyneillä, mutta se voi liittyä myös erilaisiin oireyhtymiin. Näiden lisäksi on olemassa erilaisia perinnöllisiä sydänlihas- ja rytmihäiriösairauksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa sairastuneen elämään. Vaikka terveydenhuolto Suomessa on huippuluokkaa, kaikkia sydänlapsia ei voida pelastaa elämälle vaan sydänvika on edelleen lasten yleisin kuolinsyy. Monella sydänlapsella elämän alkumetrit voivat olla haasteellisia, mutta kaikesta huolimatta suurin osa heistä elää täyttä elämää. Sankaritarinoita on jo onneksi tuhansia, mikä ei olisi mahdollista ilman osaavia hoitoalan ammattilaisia. Vuoden 2023 kampanjaviikkoa vietetäänkin siksi teemalla ”Kiitos hyvästä hoidosta!” 

 

Selviytymistarinoita ja sydänsankareita 

Synnynnäinen sydänvika tai perinnöllinen sydänsairaus aiheuttaa osalle potilaista erilaisia haasteita arjessa. Koska sydänvika harvoin näkyy päällepäin, ihmiset eivät voi tietää, kuka on sydänvikainen ja mitä haasteita sairaus hänen elämässään mahdollisesti aiheuttaa. Tietoisuutta lisäämällä voidaan ennaltaehkäistä esimerkiksi kiusaamista, jota osa sydänlapsista ja -nuorista kohtaa erilaisuutensa tai arjen haasteidensa vuoksi. Lisäksi viikon aikana halutaan tänä vuonna tuoda esille osaavan hoitohenkilökunnan merkitystä ja kiitollisuutta saadusta hyvästä hoidosta. 

– Sydänlasten hoito leikkauksineen ja siitä toipumiseen on aina moniammatillista tiimityötä, jossa jokaisella on oma rooliinsa. Tarvitaan muun muassa diagnostista osaamista kardiologeilta, taitavia kirurgeja, anestesiologeja ja leikkaussalihoitajia sekä erityisesti tehohoidon erikoisosaamista tehohoitajilta. Lapsen toipumisen jatkuessa osastolla, hoitoon osallistuu lääkärien ja hoitajien lisäksi monia muita ammattilaisia fysioterapeuteista sosiaalityöntekijöihin ja ravitsemusterapeuteista leikkitoiminnan ohjaajiin. Ilman näiden kaikkien ammattilaisten osaamista monen sydänlapsen tarina voisi päättyä ennen kuin se edes ehtii alkaakaan. Ja he jos jotka ovat todellisia sydänsankareita, joiden panoksesta kaikki sydänlasten vanhemmat ovat kiitollisia ja jota tämänhetkinen hoitajapula entisestään korostaa, Sydänlapset ja -aikuiset ry:n toiminnanjohtaja Katja Laine sanoo.  

 

Tämän vuoden kampanjaviikon aikana Sydänlapset ja -aikuiset ry haluaa nostaa esille erilaisia sydänsankareita tarinoiden muodossa. Yhdistyksen ja sydänlasten vanhempien silmissä sydänsankareita ovat ne ammattilaiset, jotka omalla työllään mahdollistavat pienten sydänpotilaiden selviytymisen vuoden jokaisena päivänä. Lisäksi sydänsankareita ovat luonnollisesti myös kaikki synnynnäisesti sydänsairaat potilaat, jotka elämässään kamppailevat sydänsairautensa kanssa. Osalla valitettavasti tarina jää lyhyeksi, mutta siitä huolimatta elämä on ollut merkityksellinen. Tarinoita ja tietoisuutta jaetaan sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi yhdistys järjestää kampanjaviikon aikana verkkoluennon ja -keskustelutilaisuuksia. Myös yhdistyksen alueosastot järjestävät erilaisia paikallisia tapahtumia ja tempauksia, joilla lisätään tietoisuutta synnynnäisistä sydänsairauksista sekä vertaistoimintaa jäsenille. Muutamissa kaupungeissa järjestetään tapahtumia, joissa kynttilälyhdyin ja sydämin muistetaan sydänsankareita. Osa kaupungeista ja paikallisista maamerkeistä ovat mukana tukemassa sydänlasten viikko -kampanjaa valaisten rakennuksia punaiseksi kampanjaviikolla ja erityisesti ystävänpäivänä 14.2. Kampanjaviikon aihetunnisteina käytetään #yksisadasta, #sydänsankari sekä #kiitoshyvästähoidosta. 

 

Lue lisää

 


Sydänlapset ja -aikuiset ry on vuonna 1975 perustettu valtakunnallinen synnynnäistä sydänvikaa ja perinnöllisiä sydänsairauksia sairastavien lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän perheidensä tukijärjestö. Yhdistyksen tärkein tavoite on auttaa synnynnäisesti sydänvikaisia sekä perinnöllistä sydänsairautta sairastavia lapsia, nuoria ja aikuisia sekä heidän läheisiään sopeutumaan pitkäaikaissairauden kanssa elämiseen ja toimia potilasryhmän edunvalvojana. Yhdistys järjestää sydänperheille kursseja ja leirejä, tieto- ja vertaistukitapaamisia sekä tapahtumia niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. Lisäksi yhdistys tuottaa monipuolisesti tiedotusmateriaalia sydänsairauksiin liittyen. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea sydänperheitä heidän jokapäiväisessä jaksamisessaan sydänvian mukanaan tuomien haasteiden kanssa. Meille on tärkeää, ettei yksikään sydänlapsi, sydännuori tai heidän läheisensä kokisi olevansa yksin tai vailla tukea. 

 

Lisätiedot ja tiedustelut:  

 

Sydänlapset ja -aikuiset ry 

Katja Laine 

p. 044 2727 717  

katja.laine@sydanlapsetjaaikuiset.fi 

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot